Taitolan tarina

Taitolan tarina alkoi arjen tuen tarpeesta

Kehitysvammaisen Jenni-tyttäremme muuttaessa pois lapsuuden kodista toiselle paikkakunnalle perheemme alkoi selvittämään mitä päiväaikaisen toiminnan mahdollisuuksia uusi kotipaikkakunta hänelle tarjoaisi. Nopeasti meille selvisi, että kaupungin tarjoamat palvelut ovat tarjolla vain siellä kirjoilla oleville asukkaille. Tästä alkoi kehittymään ajatus, entä jos alkaisimme itse järjestämään päivätoimintaa Jennille ja muille erityisryhmiin kuuluville henkilöille.

Jennin inspiroimana syntyi Taitola, jonka missiona on tarjota vammaisille ja erityisryhmiin kuuluville yksilöille arjen taitoja, polun aikuistumiseen ja merkitykselliseen elämään. Taitola antaa selkeän rakenteen päiviin ja viikkoihin. Taitolassa kehittyvät tarvittavat taidot, jonka avulla jokainen voi oppia pärjäämään, kehittymään ja menemään elämässä eteenpäin. Jokainen Taitolan yksikkö ja ryhmä rakentuukin ihmisten näköiseksi, jotta tasa-arvoisuus ja osallisuus toteutuvat aidosti.

Vammaispalveluiden tuottajana ja isänä olen havainnut, että tarve ja palvelut eivät aina kohtaa. Sosiaalitoimen tavoitteet voi olla vaikeaa saavuttaa alueellisesti, jos palveluita ei kehitetä vastaamaan todellista tarvetta. Tämä motivoi minua kehittämään päivätoiminnan mallia, joka on helppo ottaa käyttöön ja soveltaa yksilöllisiin tarpeisiin nopeasti eri paikkakunnilla.
Taitola toimintayhteisöt tukevat itsenäisessä elämässä suoriutumista sekä edistää osallisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta. Palvelumallimme mukautuu joustavasti vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden mukaan. Se pitää sisällään myös jatko-opiskeluun ja työllistymisen kehittäviä taitojen kehittämisen. Tavoitteellisen toimintamallimme avulla olemme edistämässä yksilöllisten vammaispalveluiden toteutusta, saavutettavuutta ja laatua Suomessa.

Tuomo Takala 

Toimitusjohtaja
Taitola hoivapalvelut Oy