Tietoa meistä

Mikä on Taitola?

Taitola hoivapalvelut Oy on vuonna 2019 perustettu yritys, joka järjestää päiväaikaista toimintaa vammaisille ja erityisryhmiin kuuluville. Tehtävämme on tuottaa laadukasta sisältöä arkeen mm. liikunnan, kädentaitojen sekä ilmaisutaitojen avulla. Palvelemme asiakkaita ympäri Suomen ja tavoitteena on kasvaa valtakunnalliseksi päivätoiminnan palveluntuottajaksi.

Missiomme

Merkityksellistä ja tasa-arvoista elämää

Jokaisella ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen elämään, kehittymiseen ja elämiseen osana yhteiskuntaa sekä yhteisöä – vammasta riippumatta. Missiomme on tarjota vammaisille ja erityisryhmiin kuuluville yksilöille arjen taitoja, polun aikuistumiseen ja merkitykselliseen elämään.

Toimintamme arvot

Aidosti asiakaslähtöistä

Taitolassa jokainen ihminen kohdataan persoonan ja yksilönä vammasta ja tuen tarpeesta riippumatta.

Yksilöllisesti arvokasta

Taitolassa tuetaan jokaisen yksilöllistä kehittymistä ja integroitumista yhteiskuntaan monimuotoisen päivätoiminnan avulla.

Osallistavaa yhteisöllisyyttä

Taitolassa jokaista kohdellaan tasa-arvoisen yhteisön jäsenenä. Edistämme sosiaalista, osallistavaa ja yhteisöllistä vuorovaikutusta niin asiakkaidemme kuin työntekijöiden kesken.

Ekologisesti kestävää

Taitolan päivittäistä toimintaa ohjaa ekologinen ajattelu ja kestävän kehityksen periaatteet.

Kuinka Taitola syntyi

Kehitysvammaisen tyttären isänä pohdin miten tyttäreni Jennin arki muuttuu, kun koulun tuki loppuu ja aikuistuminen alkaa. Mistä löytyy merkityksellisyys, oma yhteisö ja arkea tukevat elämäntaidot? Mihin hänen elämän polkunsa johtaa? Isän ja tyttären näkökulmaerot auttoivat kehittämään Taitolan aidosti osallistavaksi, jota johdetaan käytännön vuorovaikutuksessa, ei vain paperilla. Siksi me yhdessä olemme muuttamassa koko alaa.

Lue Taitolan tarina

Mitä teemme?

Taitolan arki

Meillä Taitolassa arki ei tapahdu neljän seinän sisällä, vaan meillä pääsee oppimaan, osallistumaan ja kokemaan elämää aktiivisella tavalla.Taitolan toimintayhteisöissä harjoitellaan säännöllistä oman elämän haltuunottoa, arjen taitoja ja vapaa-ajan rytmittämistä.  Kehitämme arki- ja elämäntaitoja yksilöllisesti ja tavoitteellisesti johdettujen pienryhmien sekä monipuolisen päivä- ja työtoiminnan avulla.

Tutustu päivätoimintaamme